Jag är lärare och special/dyslexipedagog.

Jag undervisar barn – ungdomar – vuxna som har läs- och skrivproblem och gör kartläggningar och pedagogiska läs- och skrivutredningar. Jag ger även information/rådgivning om läs- och skrivsvårigheter till föräldrar, skolor och andra verksamheter.

Jag är delkursansvarig på Underlag för bedömning samt Åtgärder och alternativa hjälpmedel, på utbildningen Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 60 hp. Jag har även varit delkursansvarig i olika lärarfortbildningar, den senaste ingick i lärarfortbildningen Läs- och skriv hos andraspråksanvändare 15 hp. Alla kurser är förlagda vid Stockholms universitet.

Jag sitter med i styrelsen för Svenska dyslexiföreningen.