Privat

  • Jag utför pedagogiska läs- och skrivutredningar på barn och vuxna.
  • Jag undervisar barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter.
  • Jag undervisar även i studieteknik.
  • Jag ger handledning/rådgivning till föräldrar med barn som har läs- och skrivsvårigheter.
  • Jag kan informera om rättigheter/skyldigheter som finns i skollagen för barn/ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
  • Jag är intygsskrivare till högskoleprovet.