• Jag ger föreläsningar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
  • Jag hjälper skolor att ta fram en handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
  • Jag handleder lärare om hur man kan lägga upp undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
  • Jag kan presentera olika testmaterial som kan användas på de olika stadierna förskoleklass – vuxna.
  • Jag kan informera om rättigheter/skyldigheter som finns i skollagen för barn/ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.